O firmie
Kontakt
Dofinansowania
Rehabilitacja
Meble medyczne
Fotele zabiegowe
  

Dofinansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia na zaopatrzenie ortopedyczne i środki pomocnicze

Zasady zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia. Zawiera ono szczegółowy wykaz refundowanych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokość udziału własnego Świadczeniobiorcy. Refundacją są objęte m.in.

1. Aparaty ortopedyczne na kończyny dolne.

2. Aparaty ortopedyczne na kończyny górne

3. gorsety ortopedyczne

4. Kołnierze ortopedyczne

5. kule

6. laski

7. Balkoniki

8. wózki inwalidzkie

9. Przedmioty pionizujące

10. cewniki do odsysania i cewniki urologiczne

11.worki do zbiórki moczu

12. Pieluch anatomiczne

13. pieluchomajtki

14. wkłady anatomiczne

15 .podkłady

16. Pasy przepuklinowe

17. pasy brzuszne

18. poduszki p/odleżynowe pneumatyczne

19. materace p/odleżynowe pneumatyczne

20. sprzęt stomijnyDofinansowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

  1. Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych refundowanych przez NFZ
  2. Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny
  3. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier
  4. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych
bpCMS by QuatroNET